struna search engine

image shadow

uvjetno povećanje temeljnoga kapitala

PDF ispis
definition
 

povećanje temeljnoga kapitala radi ostvarivanja prava na stjecanje dionica

vrela
context
 
Odluka o uvjetnom povećanju temeljnoga kapitala društva može se donijeti samo radi: 1. ostvarivanja prava vjerovnika društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice i prava prvenstva pri upisu novih dionica društva, pripreme za pripajanje više društava, ostvarenja prava na dionice zaposlenika i članova uprave, odnosno izvršnih direktora društva ili nekog s njim povezanog društva na temelju odluke glavne skupštine, davanja dionica vladajućeg društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga društva prema članku 492. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnoga društva dioničarima odnosno članovima priključenog društva prema članku 504.a stavku 2. ovoga Zakona.
vrela
equivalents
 

english: conditional increase in share capital, conditional increase of share capital, conditional increase in equity capital, conditional increase of equity capital

note
 
Odluku o uvjetnome povećanju temeljnoga kapitala donosi glavna skupština.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja