struna search engine

image shadow

uvid u financijske izvještaje

PDF ispis
definition
 

uvid u okviru kojega revizor daje zaključak o tomu je li na temelju provedenih postupaka uočio nešto zbog čega smatra da financijski izvještaji nisu pripremljeni u svim značajnijim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskoga izvještavanja

context
 
Tijekom planiranja uvida u financijske izvještaje profesionalni računovođa u javnoj praksi treba steći ili aktualizirati poznavanje poslovanja uključujući i sagledavanje organizacije subjekta, računovodstvenih sustava, značajki poslovanja i vrsta njegove imovine, obveza, prihoda i rashoda.
vrela
equivalents
 

english: financial statement review, review of financial statement

note
 
Obavljanje uvida u financijske izvještaje osigurava umjerenu ili ograničenu razinu uvjerenja da informacije podvrgnute uvidu ne sadržavaju značajna pogrešna prikazivanja, a što se izražava u obliku negativnoga uvjerenja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja