struna search engine

image shadow

upoznavanje i ocjena sustava internih kontrola

PDF ispis
definition
 

faza procesa revizije financijskih izvještaja u kojoj revizor prikuplja informacije i stječe znanje o svim komponentama sustava internih kontrola klijenta kako bi mogao obaviti konačnu procjenu kontrolnoga rizika

vrela
context
 
Upoznavanje i ocjena sustava internih kontrola sastavni je dio procesa revizije financijskih izvještaja, bez obzira na prethodno utvrđenu preliminarnu strategiju revizije. Međutim, u kojoj će mjeri revizor pristupiti upoznavanju i ocjeni sustava internih kontrola, to je uvjetovano izabranim pristupom reviziji, odnosno profesionalnom prosudbom revizora.
vrela
synonyms
 

admitted term: upoznavanje i razumijevanje sustava internih kontrola

equivalents
 

english: introduction and evaluation of internal control system

note
 
Osim kao faza procesa revizije financijskih izvještaja, revizori ocjenjuju sustav internih kontrola revidiranoga subjekta i kao sastavni dio drugih vrsta revizije, kao što je revizija poslovanja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja