struna search engine

image shadow

upit

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

revizijski postupak koji obuhvaća usmeno traženje financijskih i nefinancijskih informacija od upućenih osoba unutar i izvan klijenta

vrela
context
 
Iako odgovori dobiveni na upite mogu biti potkrepljujući revizijski dokazi posebne važnosti, u slučaju upita o namjerama menadžmenta, informacije raspoložive za potkrjepljivanje namjere menadžmenta često su ograničene.
vrela
equivalents
 

english: inquiry

note
 
Upiti se mogu temeljiti na strogo formalnim pisanim ili neformalnim usmenim pitanjima te se u pravilu intenzivno upotrebljavaju kao dodatci ostalim revizijskim postupcima.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja