struna search engine

image shadow

upisnik brodova

PDF ispis
definition
 

javna knjiga u koju se upisuju pomorski brodovi pod uvjetima koje je propisala pojedina država

vrela
context
 
Nakon upisa u upisnik brodova brodu se izdaje isprava o upisu kojom dokazuje svoju državnu pripadnost i pravo da vije zastavu.
vrela
equivalents
 

english: register of ships

classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja