struna search engine

image shadow

upisani neuplaćeni kapital

PDF ispis
definition
 

kapital koji su vlasnici upisali u nadležni sudski registar, ali ga još nisu u cijelosti uplatili

synonyms
 

slang: upisani a neuplaćeni kapital

equivalents
 

english: unpaid subscribed capital

note
 
Prema pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja u bilancu se kao prva pozicija u strukturi aktive unosi potraživanje za upisani neuplaćeni kapital.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja