struna search engine

image shadow

upisani kapital

PDF ispis
definition
 

kapital koji su u poduzeće unijeli njegovi vlasnici i koji je upisan u nadležni sudski registar

context
 
To je onaj dio kapitala koji je permanentan i nije predmet povlačenja (raspodjele) među vlasnicima sve do eventualne likvidacije poslovnog subjekta.
vrela
synonyms
 

admitted term: uloženi kapital

equivalents
 

english: subscribed capital

subordinate terms
 
upisani neuplaćeni kapital, uplaćeni kapital
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja