struna search engine

image shadow

umnožak funkcija

PDF ispis
definition
 

funkcija kojoj je vrijednost u svakoj točki jednaka umnošku vrijednosti zadanih funkcija u toj točki

synonyms
 

admitted term: produkt funkcija

equivalents
 

english: product of functions

formula
 
note
 
Da bi ova definicija umnoška funkcija imala smisla, na skupu vrijednosti funkcija treba biti definirana operacija množenja. Pojam se izvorno definira za umnožak dviju funkcija, ali se proširuje i na umnožak više funkcija pa se naziva i umnožak po točkama, naročito ako se može pomiješati s određenim drukčije definiranim umnošcima funkcija.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi