struna search engine

image shadow

ulazni podatak

PDF ispis
definition
 

podatak koji se upotrebljava u tehnikama vrednovanja za mjerenje fer vrijednosti imovine i obveza

context
 
Subjekt je dužan odabrati ulazne podatke prema obilježjima stavke imovine ili obveze koje bi tržišni sudionici uzeli u obzir u transakciji predmetnom imovinom, odnosno obvezom.
vrela
equivalents
 

english: input

subordinate terms
 
ulazni podatak 1. razine, ulazni podatak 2. razine, ulazni podatak 3. razine
note
 
Ulazni podatci koji se upotrebljavaju kao pretpostavke u određivanju cijene određene imovine ili obveze dijele se na vidljive, što uključuje prve dvije razine u hijerarhiji fer vrijednosti, i one koji nisu vidljivi, što se odnosi na treću razinu u hijerarhiji fer vrijednosti.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja