struna search engine

image shadow

ulazni podatak 3. razine

PDF ispis
definition
 

ulazni podatak u hijerarhiji fer vrijednosti koji nije vidljiv za imovinu ili obvezu koja je predmet procjene

vrela
context
 
Ulazni podatak 3. razine bila bi kamatna stopa u određenoj valuti koja nije vidljiva i koju nije moguće potkrijepiti podacima vidljivim na tržištu u uobičajenim intervalima ili na neke druge načine kroz gotovo cijeli rok valutne zamjene.
vrela
synonyms
 

admitted term: nevidljivi ulazni podatak

equivalents
 

english: level 3 input, unobservable input

note
 
Ulazni podatci 3. razine jesu ulazni podatci koji se ne temelje na tržišnim podatcima i koji su izvedeni primjenjujući najbolje informacije koje su dostupne o predmetnoj imovini ili obvezi.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja