struna search engine

image shadow

ulazni podatak 2. razine

PDF ispis
definition
 

ulazni podatak u hijerarhiji fer vrijednosti koji je vidljiv za imovinu ili obvezu koja je predmet procjene, ali nije riječ o cijeni koja kotira

vrela
context
 
Ulazni podaci 2. razine uključuju sljedeće: (a) cijene koje za sličnu imovinu, odnosno slične obveze kotiraju na aktivnim tržištima; (b) cijene koje za sličnu imovinu, odnosno slične obveze kotiraju na tržištima koja nisu aktivna; (c) ulazni podaci koji nisu dostupne kotirane cijene za predmetnu imovinu, odnosno obvezu, primjerice: i. kamatne stope i krivulje prinosa dostupne u uobičajenim intervalima; ii. implicitna kolebljivost; i iii. kreditne marže; (d) tržišno potkrijepljeni ulazni podaci.
vrela
equivalents
 

english: level 2 input

note
 
S obzirom na to da se ulazni podatak 2. razine ne odnosi na cijenu identične imovine ili obveze na aktivnome tržištu, navedeni podatak u određenim slučajevima treba uskladiti ovisno o čimbenicima specifičnima za predmetnu imovinu ili obvezu.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja