struna search engine

image shadow

ulazni podatak 1. razine

PDF ispis
definition
 

ulazni podatak u hijerarhiji fer vrijednosti koji se odnosi na cijene koje kotiraju na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obveze na datum mjerenja

vrela
context
 
Ulazni podatak 1. razine dostupan je za mnogu financijsku imovinu i mnoge financijske obveze, od kojih je neke moguće razmijeniti na više aktivnih tržišta (npr. na različitim burzama).
vrela
equivalents
 

english: level 1 input

note
 
Ulazni podatak 1. razine najpouzdaniji je dokaz o fer vrijednosti i upotrebljava se bez ikakvih usklađenja kad god je dostupan.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja