struna search engine

image shadow

ulaganje u nekretnine

PDF ispis
definition
 

nekretnina u posjedu vlasnika ili najmoprimca u okviru financijskoga najma radi ostvarenja prihoda od najma ili povećanja vrijednosti ili obojega

vrela
context
 
Ulaganje u nekretnine je nekretnina (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade ili oboje) u posjedu (vlasnika ili najmoprimca u okviru financijskoga najma) radi ostvarenja prihoda od najma ili povećanja vrijednosti, ili obaju, a ne za: (a) uporabu u proizvodnji ili isporuci robe ili usluga, ili za administrativne svrhe; ili (b) prodaju u sklopu redovnoga poslovanja. Nekretnina koju koristi vlasnik je nekretnina u posjedu (vlasnika ili najmoprimca u okviru financijskoga najma) radi uporabe u proizvodnji ili isporuci robe ili usluga, ili u administrativne svrhe.
vrela
equivalents
 

english: investment property

note
 
Ulaganje u nekretnine nije ulaganje za upotrebu u proizvodnji ili isporuci robe ili usluga, za administrativne svrhe ili prodaju u sklopu redovitoga poslovanja. Prema Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja (MRS 40 - Ulaganja u nekretnine, MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema) ulaganjima u nekretnine ne smatraju se one nekretnine koje poduzeće upotrebljava za obavljanje svoje osnovne djelatnosti (primjerice proizvodna hala, zgrada u kojoj se nalazi administracija poduzeća i sl.). Takve se nekretnine u bilanci prezentiraju na stavci pod nazivom Nekretnine, postrojenja i oprema.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja