struna search engine

image shadow

ugrožena dječja skupina

PDF ispis
definition
 

dječja skupina koja ne mogu ostvarivati svoja prava zajamčena zakonom

vrela
synonyms
 

admitted term: ugrožena skupina djece

equivalents
 

english: vulnerable groups

classification
 

polje: dentalna medicina
grana: dječja i preventivna dentalna medicina
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje