struna search engine

image shadow

ugovorna obveza

PDF ispis
definition
 

obveza poduzeća da kupcu prenese robu ili usluge za koje je poduzeće od kupca primilo naknadu ili je iznos naknade dospio na plaćanje

vrela
equivalents
 

english: contract liability

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja