struna search engine

image shadow

ugovorna imovina

PDF ispis
definition
 

pravo poduzeća na naknadu u zamjenu za robu ili usluge koje je poduzeće prenijelo kupcu ako to pravo ovisi o čimbeniku koji nije protok vremena

vrela
context
 
U primjere promjena u bilancama ugovorne imovine i ugovornih obveza subjekta uključeni su sljedeći: (a) promjene zbog poslovnih spajanja; (b) preinake prihoda na temelju stupnja dovršenosti na kumulativnoj osnovi kojima se utječe na odgovarajuću ugovornu imovinu ili ugovornu obvezu, uključujući preinake koje proizlaze iz promjene načina mjerenja napretka, promjene procjene cijene transakcije (uključujući sve promjene u procjeni ograničenosti procjene promjenjive naknade) ili izmjene ugovora; (c) umanjenje vrijednosti ugovorne imovine; (d) promjena u vremenskom okviru u kojem pravo na naknadu postaje bezuvjetno (odnosno, u kojem se ugovorna imovina reklasificira kao potraživanje); i (e) promjena u vremenskom okviru u kojem se ispunjuje obveza na činidbu (odnosno, u kojem se priznaju prihodi proizišli iz ugovorne obveze).
vrela
equivalents
 

english: contract asset

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja