struna search engine

image shadow

ugovor

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

sporazum između dvaju ili više poduzeća kojim nastaju ostvariva prava i izvršive obveze

vrela
context
 
Ugovori mogu biti pismeni, usmeni ili prešutni u okviru uobičajene poslovne prakse subjekta.
vrela
equivalents
 

english: contract

subordinate terms
 
ugovor o izgradnji, ugovor o najmu, ugovor s kupcem
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja