struna search engine

image shadow

ugovor o spašavanju

PDF ispis
definition
 

ugovor o spašavanju imovine i osoba na brodu između zapovjednika ili brodara broda u opasnosti i spašavatelja

vrela
context
 
Zapovjednik broda ili brodar broda u opasnosti imaju pravo zaključiti ugovor o spašavanju u ime vlasnika druge imovine na tome brodu.
vrela
equivalents
 

english: salvage contract, no-cure-no-pay

classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja