struna search engine

image shadow

ugovor o pomorskome osiguranju

PDF ispis
definition
 

ugovor o osiguranju imovine i drugih interesa izloženih rizicima pomorskoga pothvata

vrela
context
 
Na ugovor o pomorskom osiguranju i odnose koji iz njega proistječu primjenjuje se pravo koje su izabrale ugovorne stranke. Ako stranke nisu ugovorile mjerodavno pravo, primijenit će se pravo sjedišta osiguratelja.
vrela
equivalents
 

english: contract of marine insurance

note
 
Temeljni je dokaz zaključenoga ugovora o pomorskom osiguranju polica pomorskoga osiguranja i skupine klauzula koje joj se dodaju, a iz kojih proizlaze uvjeti pod kojima je zaključen ugovor o osiguranju, vrsta rizika što ih osiguranje pokriva, vrijednost osigurane imovine, trajanje pokrića, tko su stranke i što je predmet osiguranja.
classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja