struna search engine

image shadow

ugovor o osiguranju

PDF ispis
definition
 

ugovor na temelju kojega osiguravatelj preuzima značajni rizik osiguranja od posjednika police tako da pristane isplatiti odštetu posjedniku police ako posjednik police pretrpi određeni neizvjesni budući događaj

vrela
equivalents
 

english: insurance contract

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja