struna search engine

image shadow

ugovor o izgradnji

PDF ispis
definition
 

ugovor posebno sklopljen za izgradnju kojega sredstva ili skupine sredstava koja su usko povezana ili međuovisna prema nacrtu, tehnologiji i funkciji ili konačnoj namjeni ili upotrebi

vrela
context
 
Ugovor o izgradnji može biti sklopljen za izgradnju pojedinačnog sredstva, kao što je most, zgrada, brana, cjevovod, cesta, brod ili tunel. Ugovor o izgradnji također se može odnositi na izgradnju skupine sredstava koja su međusobno usko povezana ili međuovisna po njihovom obliku, tehnologiji i funkciji ili konačnoj svrsi ili uporabi.
vrela
equivalents
 

english: construction contract

note
 
S obzirom na to da je Međunarodni računovodstveni standard 11 ‒ Ugovori o izgradnji zamijenjen Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja 15 ‒ Prihodi po ugovorima s kupcima, za računovodstveni se tretman ugovora o izgradnji primjenjuje taj standard.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja