struna search engine

image shadow

ugovor o gradnji broda

PDF ispis
definition
 

ugovor kojim se brodograditelj obvezuje sagraditi novi brod u određenome roku prema projektu i tehničkoj dokumentaciji, a naručitelj se obvezuje za izgrađeni brod platiti ugovorenu cijenu

context
 
Brodograditelj je dužan obaviti gradnju prema ugovoru o gradnji broda i pravilima struke te na način da se brodu mogu izdati isprave o sposobnosti za plovidbu predviđene ovim Zakonikom, a i druge isprave predviđene ugovorom o gradnji broda.
vrela
equivalents
 

english: shipbuilding contract

classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja