struna search engine

image shadow

Ugovor iz Lisabona

name
definition
 

ugovor potpisan 13. prosinca 2007. u Lisabonu, a na snazi od 1. prosinca 2009. kojim je temeljito izmijenjen Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice

synonyms
 

admitted term: Lisabonski ugovor, Reformski ugovor

not recommended term: Ugovor o reformi

equivalents
 

english: Treaty of Lisbon, Lisbon Treaty, Reform Treaty

german: Vertrag von Lissabon, Reformvertrag

french: Traité de Lisbonne, traité modificatif

slovene: Lizbonska pogodba, pogodba o reformi

abbreviations and acronyms
 

croatian: LU

english: TL, LT

german: VL

french: TL

note
 
Puni naziv ugovora je Ugovor iz Lisabona o izmjeni Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice (Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community). Ugovor o osnivanju Europske zajednice preimenovan je u Ugovor o funkcioniranju Europske unije, kojim je Europska unija zamijenila i naslijedila Europsku zajednicu i stekla pravnu osobnost, te kojim je postupak suodlučivanja postao redoviti zakonodavni postupak, pojačana je suradnja nacionalnih parlamenata s Europskim parlamentom, uvedena je europska građanska inicijativa, proširena je i izmijenjena kvalificirana većina u Vijeću, osnovana je funkcija predsjednika Europskoga vijeća, proširene su ovlasti visokoga predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te je osnovana Služba za vanjsko djelovanje. Ugovorom iz Lisabona ukida se trostupna struktura Unije. UEU je zadržao svoje ime, a dopunjeni Ugovor o Europskoj uniji naziva se UFEU.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije