struna search engine

image shadow

udruga za kolektivno ostvarivanje prava

PDF ispis
definition
 

udruženje koje prima naknade od korisnika prava intelektualnoga vlasništva da bi ih proslijedilo imateljima tih prava

vrela
equivalents
 

english: collecting society

german: Verwertungsgesellschaft

french: société de gestion des droits

slovene: kolektivna organizacija

abbreviations and acronyms
 

french: SGC

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije