struna search engine

image shadow

udjeli u drugome subjektu

PDF ispis
definition
 

sudjelovanje subjekta u drugome subjektu po ugovornoj ili izvanugovornoj osnovi kojom je subjekt izložen varijabilnosti prinosa ovisno o uspješnosti poslovanja toga drugog subjekta

vrela
context
 
Udjel u drugom subjektu može se dokazati, ali ne isključivo držanjem glavničkih ili dužničkih instrumenata, kao i drugim oblicima sudjelovanja kao što su davanje financijskih sredstava, podupiranje likvidnosti, kreditno jamstvo i garancije.
vrela
equivalents
 

english: interest in another entity

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja