struna search engine

image shadow

učinkovitost

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

sposobnost poduzeća da radi ekonomično, djelotvorno i svrhovito

equivalents
 

english: performance

subordinate terms
 
djelotvornost, ekonomičnost, svrhovitost
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja