struna search engine

image shadow

učinkovitost zaštite od rizika

PDF ispis
definition
 

stupanj u kojemu se promjene fer vrijednosti ili novčanih tokova stavke zaštićene od rizika nadoknađuju promjenama fer vrijednosti ili novčanih tokova instrumenata zaštite od rizika

vrela
context
 
U slučaju kamatnog rizika, učinkovitost se zaštite od rizika može ocijeniti pripremom rasporeda dospijeća za financijsku imovinu i financijske obveze, iz kojega je vidljiva neto izloženost kamatnom riziku za svako razdoblje, pod uvjetom da je neto izloženost povezana s točno određenom imovinom ili obvezom (ili određenom skupinom imovine ili obveza, ili određenim njihovim dijelom), što dovodi do neto izloženosti, te se učinkovitost zaštite od rizika ocjenjuje za tu imovinu ili obvezu.
vrela
equivalents
 

english: hedge effectiveness

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja