struna search engine

image shadow

učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

PDF ispis
definition
 

dio rezervi fer vrijednosti koji se odnosi na promjene fer vrijednosti instrumenata zaštite koje se evidentiraju u ostalu sveobuhvatnu dobit kao dio kapitala, a reklasificiraju u dobit ili gubitak tek u razdoblju kada zaštićeni novčani tokovi zaštićene stavke utječu na dobit ili gubitak

equivalents
 

english: effective part of cash flow hadges

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja