struna search engine

image shadow

ubrzanje

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

vektorska veličina, derivacija brzine po vremenu

synonyms
 

admitted term: akceleracija

equivalents
 

english: acceleration

french: accélération

subordinate terms
 
centripetalno ubrzanje, kutno ubrzanje, prosječno ubrzanje, stalno ubrzanje, tangencijalno ubrzanje
equation
 
note
 
Ubrzanje je druga derivacija vektora položaja po vremenu.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici