struna search engine

image shadow

tužba za zaštitu kolektivnih interesa potrošača

PDF ispis
definition
 

kondemnatorna tužba koju podnosi ovlašteno tijelo ili udruga potrošača zbog zaštite kolektivnih interesa potrošača, a čiji je zahtjev usmjeren na izricanje naloga i zabrana upravljenih na ispunjenje negativne nenovčane činidbe, odnosno nečinjenje

vrela
synonyms
 

admitted term: tužba za zaštitu interesa potrošača, sudski nalog za zaštitu interesa potrošača, tužba za sudski nalog radi zaštite interesa potrošača

equivalents
 

english: action for injunctions for the protection of consumers' interests

german: Unterlassungsklage zum Schutz der Verbraucherinteressen

french: action en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

note
 
Postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača uređen je u čl. 131. i dalje Zakona o zaštiti potrošača kao rezultat usklađivanja s Direktivom 98/27/EZ o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača koja je opozvana Direktivom 2009/22/EZ o sudskim i upravnim zabranama za zaštitu interesa potrošača. Čl. 2. Direktive 2009/22/EZ određuje predmet takvoga tužbenog zahtjeva kojim se: traži prestanak ili zabrana povreda potrošačevih prava; objavljivanje odluke, u cijelosti ili djelomično, radi uklanjanja produženoga djelovanja povrede; kad to dopušta pravo države članice, donošenje rješenja protiv tuženika koji je izgubio spor, ali ne udovoljava presudi u određenome roku, kojim ga se obvezuje da plati u javne svrhe ili korisniku određenom nacionalnim propisima utvrđeni iznos za svaki dan zakašnjenja ili drugi iznos predviđen nacionalnim propisima, radi osiguranja poštivanja presuda. Treba napomenuti kako prevođenje naziva action for injunctions predstavlja osobit problem zbog odstupanja samoga naziva od sadržaja ove vrste tužbe.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije