struna search engine

image shadow

tužba za utvrđenje ništetnosti

PDF ispis
definition
 

tužba u kojoj Sud Europske unije ispituje zakonitost i utvrđuje ništetnost zakonodavnih akata, akata Vijeća, Europske komisije i Europske središnje banke, osim preporuka i mišljenja, te akata Europskoga parlamenta i Europskoga vijeća koji imaju za cilj proizvesti pravne učinke prema trećim stranama, kao i akata tijela, ureda ili agencija Unije koji imaju za cilj proizvesti pravne učinke prema trećim stranama

vrela
synonyms
 

admitted term: tužba za poništenje

not recommended term: tužba za utvrđivanje ništetnosti

equivalents
 

english: action for annulment

german: Nichtigkeitsklage

french: recours en annulation

note
 
Ovakvom tužbom države članice, Vijeće, Europska komisija ili Europski parlament od Suda Europske unije zahtijevaju utvrđenje ništetnosti pravnih akata Unije u cijelosti ili dijelova tih pravnih akata. Pojedinci mogu zahtijevati utvrđenje ništetnosti pravnoga akta Unije koji je njima upućen ili ako su njime pojedinačno i izravno pogođeni, ili regulatornoga akta koji ih izravno pogađa i koji ne sadržava provedbene mjere. Zbog nepostojanja konsenzusa oko prijevoda ovoga naziva, u hrvatskoj se pravnoj literaturi može naići na različite nazive za ovaj pojam.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije