struna search engine

image shadow

tumačenje sukladno odredbama direktive

PDF ispis
definition
 

obveza nacionalnoga suda i svih tijela državne vlasti da u mjeri u kojoj je to moguće tumače nacionalno pravo u skladu s odredbama i ciljevima direktive koji su se njezinim preuzimanjem trebali postići

vrela
context
 
U slučajevima kad odredbe neimplementirane direktive sadržajno ne ispunjavaju pretpostavke za nastupanje pravnih učinaka, sudovi i upravna tijela države članice koja je propustila ili je pogrešno implementirala direktivu, dužna su, u mjeri u kojoj je to moguće, tumačiti nacionalne propise sukladno odredbama direktive i ciljevima koji su se njezinom implementacijom trebali postići (tzv. richtlinienkonforme Auslegung, indirect effects).
vrela
synonyms
 

not recommended term: interpretativni učinak direktiva, posredni učinak direktiva

equivalents
 

english: directive consistent interpretation

german: richtlinienkonforme Auslegung

french: interprétation conforme à la directive

note
 
Prema Rodin/Ćapeta (2009: 67) iako se ova obveza razvijala uglavnom u vezi s direktivama, i drugi izvori europskoga prava podliježu spomenutoj obvezi, prilikom čega je nacionalni sud dužan normi dati ono značenje kojim se ostvaruje njezin cilj. Obveza se proteže na nacionalno pravo u vremenu trajanja roka za preuzimanje direktive i na neusklađeno ili manjkavo usklađeno nacionalno pravo u vremenu nakon isteka roka za preuzimanje direktive. U pravnoj literaturi ova se obveza naziva još i neizravni učinak prema trećima (eng. indirect third party effect, njem. mittelbare Drittwirkung, indirekte Drittwirkung).
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije

source
 

new term: Emilia Mišćenić

source of definition: Josipović, T. Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice. Zagreb : Narodne novine, 2005.

source of context: Josipović, T. Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice. Zagreb : Narodne novine, 2005.