struna search engine

image shadow

trgovački ugovor

PDF ispis
definition
 

ugovor koji se sklapa između dvaju trgovaca

vrela
equivalents
 

english: commercial contract

german: Unternehmensvertrag

french: contrat commercial

note
 
Ugovori koji se sklapaju između dvaju trgovaca označavaju se na engleskome jeziku još i pojmom business-to-business odnosno kraticom B2B, čime se ovi ugovori razlikuju od potrošačkih ugovora business-to-consumer (B2C) i ugovora između dviju fizičkih osoba (P2P). U smislu čl. 14. st. 2. Zakona o obveznim odnosima trgovački ugovori su ugovori što ih sklapaju trgovci među sobom u obavljanju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednoga od njih ili su u vezi s obavljanjem tih djelatnosti.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije