struna search engine

image shadow

trgovac

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnoga zanimanja

vrela
equivalents
 

english: trader

german: Gewerbetreibender

french: commerçant

italian: commerciante

note
 
Pojam trgovca u hrvatsko je pravo preuzet iz mnogobrojnih Direktiva EU-a koje ga definiraju na međusobno neusklađen način i osim pojma trader koriste i nazive poput seller, supplier, vendor, retailer, ovisno o predmetnome području. 23. lipnja 2011. od Europskoga parlamenta izglasana Direktiva 2011/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravima potrošača, u čl. 2. toč. 2. upotrebljava naziv trgovac i zamjenjuje sve različite izraze koji se koriste, definirajući ga kao svaku fizičku ili svaku pravnu osobu, neovisno o tome nalazi li se u privatnome ili javnome vlasništvu, koja u ugovorima obuhvaćenima tom direktivom djeluje u svrhu koja se odnosi na njegovo zanimanje, posao, zanat ili profesiju i svakog tko djeluje u ime i za račun trgovca. Hrvatsko pravo poznaje više definicija trgovca koje se međusobno razlikuju ovisno o predmetnome području na koje se odnose. Tako pojam trgovac iz čl. 3. st. 1. alineja 8. Zakona o zaštiti potrošača ima znatno šire značenje od pojma trgovca iz čl. 4. Zakona o trgovini.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije