struna search engine

image shadow

treći stup

PDF ispis
definition
 

stup u strukturi Europske unije koji je od 1993. do 2009. obuhvaćao policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima u kojemu su se odluke donosile metodom međuvladine suradnje

equivalents
 

english: third pillar

german: dritte Säule

french: troisième pilier

note
 
Naziv se upotrebljavao za policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima između 1993. i 2009. godine kad se Europska unija pravno sastojala od tri stupa. Ta je struktura uvedena Ugovorom iz Maastrichta, tj. Ugovorom o Europskoj uniji, 1. studenoga 1993., a napuštena je 1. prosinca 2009. stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona. Taj se stup izvorno nazivao "pravosuđe i unutarnji poslovi" (Justice and Home Affairs - JHA).
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije