struna search engine

image shadow

transverzalni val

definition
 

val u kojemu karakteristična veličina titra okomito na smjer širenja vala

proposed term (IHJJ)
 
poprečni val
equivalents
 

english: transverse wave

note
 
Te su veličine elongacija čestice sredstva u mehaničkome, a električno i magnetsko polje u elektromagnetskome valu.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici