struna search engine

image shadow

transmitirani val

definition
 

val koji pri nailasku upadnoga putujućeg vala na granicu dvaju sredstava prelazi u drugo sredstvo

synonyms
 

admitted term: propušteni val

equivalents
 

english: transmitted wave

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici