struna search engine

image shadow

transakcija plaćanja na temelju dionica namirom u gotovome novcu

PDF ispis
definition
 

transakcija plaćanja na temelju dionica u kojoj poduzeće stječe dobra ili usluge ili kojom poduzeću nastaje obveza prijenosa gotovine ili druge imovine na dobavljača dobara ili davatelja usluga na iznos koji se temelji na cijeni vlasničkih instrumenata toga poduzeća ili drugoga poduzeća iz grupe

vrela
equivalents
 

english: cash-settled share-based payment transaction

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja