struna search engine

image shadow

transakcija plaćanja na temelju dionica namirom u glavničkim instrumentima

PDF ispis
definition
 

transakcija plaćanja na temelju dionica u kojoj poduzeće prima dobra ili usluge kao naknadu za svoje vlasničke instrumente ili prima dobra ili usluge, ali nema obvezu dobavljaču podmiriti transakciju

vrela
equivalents
 

english: equity-settled share-based payment transaction

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja