struna search engine

image shadow

točka za ostala pitanja

PDF ispis
definition
 

sastavni dio revizorova izvješća koji se odnosi na pitanja koja nisu prezentirana ili objavljena u financijskim izvještajima i koja su prema revizorovoj prosudbi relevantna korisnicima za razumijevanje revizije, revizorovih odgovornosti ili revizorova izvješća

vrela
context
 
Sadržaj točke za ostala pitanja jasno odražava da se za takvo drugo pitanje ne zahtijeva prezentiranje i objavljivanje u financijskim izvještajima. Točka za ostala pitanja ne uključuje informacije koje su revizoru zabranjene zakonom, regulativom ili drugim profesionalnim standardima da ih daje, primjerice, etičkim standardima u vezi s povjerljivošću informacija. Točka za ostala pitanja također ne uključuje informacije za koje se zahtijeva da ih da menadžment.
vrela
synonyms
 

admitted term: odjeljak za isticanje ostalih pitanja

equivalents
 

english: other matter paragraph

note
 
Kada revizor uključi točku za ostala pitanja u revizorovo izvješće, revizor će uključiti točku unutar odvojenoga odjeljka revizorova izvješća s podnaslovom „Ostala pitanjaˮ ili drugim primjerenim podnaslovom.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja