struna search engine

image shadow

tihe pričuve

PDF ispis
definition
 

dobitci koji nastaju podcjenjivanjem imovine i precjenjivanjem obveza

vrela
context
 
Stvaranje tihih pričuva posljedica je primjene jednog od najznačajnijih računovodstvenih načela – načela opreznosti.
vrela
synonyms
 

admitted term: latentne rezerve, skriveni dobitci, skrivene pričuve

equivalents
 

english: hidden reserves, secret reserves, hidden gains

note
 
Tihe pričuve mogu se stvoriti primjenom viših amortizacijskih stopa, vrednovanjem zaliha prema nižim vrijednostima, otpisom potraživanja, obračunom dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove ili obračunom pasivnih vremenskih razgraničenja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja