struna search engine

image shadow

termospektrometrija

noun f. sl.
definition
 

skupina tehnika kojima se mjeri spektar uzorka u ovisnosti o temperaturi

equivalents
 

english: thermospectrometry

classification
 

polje: kemija
grana: fizikalna kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja