struna search engine

image shadow

termopar

noun m. sl.
definition
 

najčešće rabljeni senzor temperature čije se djelovanje temelji na Seebeckovu efektu

vrela
equivalents
 

english: thermocouple

note
 
Termopar se rabi u rasponu temperature od –180 ºC do 1800 ºC.
classification
 

polje: kemija
grana: fizikalna kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja