struna search engine

image shadow

termogravimetrijska analiza

definition
 

tehnika kojom se prati masa uzorka u ovisnosti o vremenu ili temperaturi

equivalents
 

english: thermogravimetric analysis

classification
 

polje: kemija
grana: fizikalna kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja