struna search engine

image shadow

teorija slobodnog elektrona

PDF ispis
definition
 

teorija zasnovana na pretpostavci da se elektroni u metalu gibaju kao plin slobodnih čestica koje međusobno ne djeluju

equivalents
 

english: free electron theory

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici