struna search engine

image shadow

teorija mreže aktera

PDF ispis
definition
 

teorijski pristup koji istražuje umreženost ljudskih i neljudskih aktera

vrela
equivalents
 

english: actor network theory

note
 
Utjecajan sociološki pristup koji je usredotočen na umreženosti koje nadilaze konvencionalne granice između znanosti i politike ili prirode i kulture. Jedan od važnijih predstavnika je B. Latour.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji