struna search engine

image shadow

teorem

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

dokazana tvrdnja

synonyms
 

admitted term: poučak, stavak

equivalents
 

english: theorem

german: Satz, Theorem

french: théorème

italian: teorema

subordinate terms
 
posljedica, lema
note
 
U matematičkim se tekstovima teoremom najčešće nazivaju važni rezultati, dok se pomoćni rezultati nazivaju lemama, a lako dokazive posljedice korolarima.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi