struna search engine

image shadow

teorem spina i statistike

PDF ispis
definition
 

matematička veza spina čestice i statistike koja opisuje mnoštvo takvih čestica

equivalents
 

english: spin-statistics theorem

french: théorème spin-statistique

classification
 

polje: fizika
grana: nuklearna fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici