struna search engine

image shadow

temperaturni koeficijent otpora

PDF ispis
definition
 

veličina koja opisuje promjene električnoga otpora i otpornosti vodiča pri porastu temperature

equivalents
 

english: temperature coefficient of resistance

french: coefficient de température de résistance

symbol
 
equation
 
note
 
Temperaturni koeficijent otpora jednak je omjeru promjene otpora i promjene temperature.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici