struna search engine

image shadow

temperaturni faktor

PDF ispis
definition
 

faktor u izrazu za intenzitet difraktiranoga snopa koji uzima u obzir utjecaj termičkoga titranja atoma, iona i molekula u kristalu

equivalents
 

english: temperature factor

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici